Yxa eller machete?

"Skall jag välja att plocka med mig en yxa eller en machete på min tripp?" Detta är en välstött fråga bland mina skogsvänner. Personligen har jag genom åren skiftat favoriter bland stora knivar, små knivar och yxa, såg och yxa igen. Det kanske är dags att ge den riktigt stora kniven, macheten, en ny chans?

Som alltid så är "learning by doing" den bästa metoden för att komma fram till vad som funkar bäst just för mig. Därför samlar jag ihop mina favorityxor och favoritmachetes och beger mig ut i vår underbart vackra svenska sommarskog, för att utmana mina gamla vanor och fördomar.
Huggverktyg
Självklart kan man utföra finarbeten som täljning och tillvaratagande av vilt med en yxas och en machetes egg. Men mitt förstahandsval då det kommer till precisionsarbete är ett kort tunt knivblad för bästa kontroll. Därför definierar jag yxa och machete i första hand som huggverktyg. Nu är det hög tid att börja hugga loss så flisorna ryker...
Då det kommer till att röja sig fram genom tät vegetation så är macheten överlägsen med sin långa och tunna egg. Yxan kommer inte till sin rätt då sly och kvistar flexar tillbaka. Det är även en säkerhetsrisk då yxans korta egg missar den tunna stammen och den tunga yxan kommer farande genom luften. Den rappa macheten har, med sin långa egg, även den fördelen att den kan röja flera kvistar på ett enda hugg (tänk dock alltid på att du behöver markägarens tillstånd att avverka vegetationen).
Men då det gäller att kapa och klyva grövre material så är yxan att föredra. Yxans tyngd samt kilformade egg avverkar flisor ur virket på ett mer effektivt vis än en lätt machete. En yxa av rätt tyngd och längd jobbar sig igenom en trästam betydligt snabbare än en machete, förutsatt att trädstammen ej sviktar för mycket vid hugget.

Parang och Kukri
Nu talar vi ju om yxor och machetes, men jag vill även nämna de eggverktyg som går under namnen Parang och Kukri. Dessa är trevliga huggverktyg som jag skulle säga är ett mellanting mellan en yxa och en machete. Jag skulle även säga att en stor Bowiekniv även kan falla in under denna kategori. Bladen är kortare, tjockare och stummare än en machetes. Vikt och balans i dessa verktyg påminner något om en yxas. En machete med ett flexande tunt långt blad är idealisk för att, under längre perioder, röja väg framför mig i en djungel. En parang, kukri eller annan kniv med stort tjockt blad är ej lika energieffektivt vid sådana sysslor. Men om materialet som skall avverkas är av en grövre kaliber, som ej fjädrar tillbaka vid hugget, så kan ett tyngre blad fungera mycket bra. Dessa verktyg kan kanske vara ett bra mellanting vid tillfällen då du av någon anledning ej kan plocka med dig mer än ett eggverktyg.

Svaret på frågan
Dagens trevliga fältövning gör att jag skulle svara såhär på den inledande frågan... "Det beror på vilken terräng du kommer att förflytta dig i". I tropiska områden blir macheten en förutsättning för att lyckas förflytta mig genom täta buskage och lianer. I vårt skandinaviska klimat blir skogen sällan lika tätvuxen, vilket gör att jag mer uppskattar yxans fördelar då jag letar ved eller bygger skydd.

Ett hantverk
Men ha alltid i åtanke då det gäller alla jämförelser, att den största faktorn är individen som håller i verktyget. En person med stor erfarenhet och god teknik lyckas alltid bäst med att genomföra arbetet mest effektivt. Detta innefattar även skötsel och skärpning av eggverktyget. Därför är mitt tips till dig att öva och testa dig fram till vilket verktyg som passar just Dig bäst vid ett specifikt tillfälle.

Mitt val
Vid tillfällen då utrymme och vikt i packningen ej spelar någon roll så skulle jag välja att plocka med mig en större yxa ämnad för vedsamling, bivackering och annat grovsnickeri. Sedan skulle jag även ta med mig en lång machete om jag vet att jag kommer att behöva förflytta mig genom mycket tät vegetation bortom stigar. Det handlar egentligen inte om en tävlan om vilket verktyg som är absolut bäst, utan det är dina behov som bör styra. En machete och en yxa kan komplettera varandra på ett mycket fint sätt och de båda ryms, antingen i eller utanpå, de flesta stora ryggsäckar.
Men självklart, Nordbo som jag är, så kommer alltid yxan ligga mig något närmre hjärtat än macheten.

Hugg på och var rädd om dig!

In English