Jonas favoriter

Här listar jag några av de knivar jag för tillfället nyttja som mest. Listan är indelad i olika kategorier efter de användningsområden jag i huvudsak nyttjar knivarna till.

Liten fällkniv
Denna kategori rymmer små och lätta EDC-fällknivar som passar bra i byxfickan. Trogna vänner som hjälper till med vardagssysslorna.
Stor fällkniv
För tillfällen med rymligare fickor och större behov.
Köttkniv
Knivar till att ta rätt på det fällda viltet i samband med jakt.