Test av viksågar 2015

År 2009 genomförde jag ett uppskattat sågtest på ett antal hopfällbara sågar lämpliga för friluftsbruk. En viksåg är ett mycket praktiskt komplement till din kniv och yxa då du är ute i skog och mark. Ett antal år har gått och antalet sågar har ökat så nu har jag gjort ett nytt viksågstest som jag hoppas du skall finna givande.
Genom åren har jag hunnit bekantat mig med fler sågar än de fyra som deltog i testet för sex år sedan, så årets test innehåller hela 12 stycken viksågar. Jag har behållit de gamla sågarna och adderat nya modeller med tiden. Detta gör att testperioden på nedan sågar spänner sig från två månader upp till sex år. Vissa av sågarna har med andra ord varit med ett tag och det är intressant att se hur pris, kvalitet och hållbarhet går hand i hand. Du kan se det gamla testet genom att klicka HÄR.
Olika sågkoncept
Då det gäller muskeldrivna sågar så finns det ju flera olika koncept; stocksåg, bågsåg, svans, sticksåg och så vidare. Av bågsågen finns det flera intressanta hopmonterbara alternativ för ryggsäcken. Dock kräver de lite mekande samt består av en del lösa komponenter. Ett något mer lättillgängligt alternativ är viksågen vilken skulle kunna beskrivas som en korsning mellan en sticksåg och en fällkniv. Självklart har viksågen, som oftast är mindre, svårt att mäta sig med den större och kraftigare bågsågen. Men smidigheten hos viksågen faller ofta till dess favör i friluftssammanhang. Spännande nog dyker det ständigt upp uppfinningsrika alternativ på sågmarknaden; allt från vajerlösningar till lätta hölstersågar. Ett trevligt exempel på det senare tycker jag är Fiskars grensåg med fast blad 123840. Ett annat intressant alternativ som jag ännu ej haft möjlighet att utvärdera är Casström No.11 Såg.

Viksågens benämningar
Jag vill nämna några ord om benämningsaspekten då det kommer till dessa hopfällbara produkter. Tillverkarna kallar produkterna olika, några exempel är; Grensåg, Hopfällbar såg, Beskäringssåg, Fällsåg, Slaktsåg, Tursåg, Friluftssåg, Ficksåg och så vidare. Bland annat ger sågbladets tandmönster sågen olika egenskaper som i bland återspeglas i sågens benämning. Till exempel lämpar sig en fint mönstrat sågblad (många små tänder) till tillvaratagande och slakt av vilt. En viksåg är en såg som går att vika ihop likt en fällkniv vilket gör det lockande att kalla en sådan såg för en Fällsåg. Men jag väljer att benämna produkten som Viksåg för att undvika förväxlingen med företeelsen att Fälla ett träd.

Genomförande
Jag har aktivt nyttjat dessa sågar under flera olika årstider och bearbetat olika träslag under fältmässiga förhållanden. Har även nyttjat sågarna i jaktsammanhang under tillvaratagande av vilt, men huvudfokus i detta test ligger dock på bearbetning av trä. Under respektive egenskap nedan finner du fler metodbeskrivningar.

Redovisning
Nedan redovisar jag mina testresultat genom en placeringslista samt en tillhörande bild som visar rangordningen mellan sågarna, med avseende på de fyra egenskaperna. Avslutningsvis påvisar jag även mina två personliga favoriter från testet. Istället för att publicera exakta siffror och värden så har jag alltså valt att endast redovisa mina jämförelser i form av en placeringslista.

Testdeltagarna
De sågar som deltagit i detta test är (i alfabetisk ordning):

Bacho Laplander 396-LAP
Biltema Campingsåg 16424
Fiskars Lilla Beskärningssåg
Fiskars Xtract SW73
Fiskars Xtract SW75
Jula Grensåg 702047
Opinel No.18
Opinel No.12
Silky Pocket Boy 130
Silky Super Accel 21 
Silky Ultra Accel 240 Curve
ØYO Slaktsåg

Om du klickar på sågnamnen ovan så länkas du vidare till min recension av respektive såg.

Egenskaper
De fyra egenskaper mitt test i huvudsak tittar på är Kapacitet, Storlek, Vikt och Funktionalitet.

Kapacitet
Med Kapacitet syftar jag på sågens kapförmåga; hur snabbt sågen kapar en gren. Under sluttestet rörande denna egenskap har jag radat upp samtliga sågar och på ett strukturerat vis kapat både färska och torkade ämnen av björk, gran, asp och äppelträ. Grenarna jag kapat under testet har haft en diameter på cirka 30 mm - 100 mm. Jag har strävat efter att såga med samma teknik och kraft, med varje såg, på varje gren. Sedan har jag räknat antalet sågtag respektive såg och gren kräver för en fulländad kapning. Här följer resultatordningen rörande Kapacitet, med den såg som krävde minst antal sågtag för att kapa en gren på plats nummer 1, och så vidare: 1. Silky Ultra Accel 240 Curve
 2. Silky Super Accel 21 
 3. Opinel No.18
 4. Fiskars Xtract SW75
 5. Bacho Laplander 396-LAP
 6. Silky Pocket Boy 130
 7. Fiskars Lilla Beskärningssåg
 8. Fiskars Xtract SW73
 9. Opinel No.12
 10. Jula Grensåg 702047
 11. Biltema Campingsåg 16424
 12. ØYO Slaktsåg
Not: Samtidigt som jag testade ovan viksågars kapacitet hade jag även en stor bågsåg som referens. Jag kan nämna att bågsågen var dubbelt så effektiv som den mest effektiva viksågen. Att den stora bågsågen var mer effektiv kom ej som någon överraskning med tanke på den större sågkraft samt sågbladslängd som ett sådant full-size-verktyg erbjuder.

Storlek
Här har jag mätt viksågarna med hjälp av tumstock och skjutmått. Den upplevda storleken på sågen beror mycket på designen. En smäcker och lätt såg upplevs ofta mindre än den verkligen är. Men för att rangordna sågarna efter egenskapen storlek har jag valt att titta på den faktiska längden på sågen i hopfällt läge. Nedan resultatlista visar den kortaste sågen (hopfälld) på plats nummer 1, och så vidare: 1. Opinel No.12
 2. Silky Pocket Boy 130
 3. Fiskars Lilla Beskärningssåg
 4. ØYO Slaktsåg
 5. Fiskars Xtract SW73
 6. Jula Grensåg 702047
 7. Bacho Laplander 396-LAP
 8. Opinel No.18
 9. Silky Super Accel 21 
 10. Biltema Campingsåg 16424
 11. Silky Ultra Accel 240 Curve
 12. Fiskars Xtract SW75

Vikt
Varje såg är vägd på en digital köksvåg, och här följer resultatet, med den lättaste sågen på plats nummer 1, och så vidare: 1. Fiskars Lilla Beskärningssåg
 2. Opinel No.12
 3. Fiskars Xtract SW73
 4. Silky Pocket Boy 130
 5. Bacho Laplander 396-LAP
 6. Opinel No.18
 7. Silky Super Accel 21 
 8. ØYO Slaktsåg
 9. Jula Grensåg 702047
 10. Fiskars Xtract SW75
 11. Biltema Campingsåg 16424
 12. Silky Ultra Accel 240 Curve

Funktionalitet
Med Funktionalitet syftar jag på mekaniska lösningar, formgivning och materialval. Alla mina erfarenhet av viksågarna, på dessa områden, har jag vävt in i mitt val av favoriter längre ner. En funktion som jag skulle vilja belysa under denna rubrik är dock möjligheten att spärra sågbladet i hopfällt läge. Detta är en trevlig funktion då jag ogärna vill att min såg skall råka veckla ut sig i min väska eller ficka och därigenom eventuellt orsaka en skador. Om sågen ej har en spärrfunktion i hopfällt läge rekommenderar jag dig att då och då dra åt det justerbara ledskruvförband som håller samman handtag och sågblad, för att upprätthålla tillräcklig friktion för att förhindra att bladet fälls ut av sig själv. Sågarna på nedan bild har alla ett dubbelverkande bladlås (låser även bladet i hopfällt läge) och får därför en guldstjärna i kanten.
Jonas favoriter
Baserat på ovan rankingar samt den tid jag spenderat tillsammans med respektive såg så har jag valt ut två favoriter; en favorit för ryggsäcken, och en favorit för fickan. För turer då jag har plats för en såg i ryggsäcken så får mer än gärna Silky Ultra Accel 240 Curve följa med. Ultra Accel är mycket kapabel då det kommer till kapning, inte minst tack vare bladlängd, bladform och greppvänlighet.
För tillfällen då jag föredrar att bära min såg i byx- eller jackfickan så önskar jag en mindre och lättare såg, och då faller mitt val på min gamle trotjänare Fiskars Lilla Beskärningssåg. Trots att denna lilla såg i dag har sex års användande på nacken så håller den fortfarande skärpa och form trots sin ringa vikt (lättast av samtliga testobjekt). Denna såg har nu alltså lyckats kvala in som en favorit två tester i rad.

Jag hoppas att ovan sågtest har givit dig nyttiga tips och inspiration. Glöm inte att även klicka på de länkar du finner i texten ovan för att läsa vidare om respektive såg. Detta sågtest bygger endast på mina egna åsikter och den erfarenhet jag samlat på mig om testobjekten. Om du har input om dessa sågmodeller, eller andra sågar du nyttjar, så får du mer än gärna kontakta mig. Din feedback är alltid varmt välkommen. För mig var det mycket lärorikt att genomföra detta test. Jag ser fram mot Jonas Vildmarks nästa sågtest, och hoppas att det inte skall dröja ytterligare sex år till nästa test.

In English